+31 6 383 19890 info@shivascoaching.nl

Privacybeleid

Shivas Coaching | Shivas Academie | Shivas Training & Coaching – Shivas Coaching 4 You

Shivas Coaching 4 You – Privacybeleid

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 15 december 2023.

Shivas Coaching 4 You, Shivas Coaching, Shivas Training & Coaching en Shivas Academie (Hierna; Shivas), is zich bewust dat jij jouw vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze pagina laten wij jou weten welke gegevens wij verzamelen als jij onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en met welk doel wij dat doen.

Wij raden je aan deze verklaring goed door te lezen. Met deze verklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Shivas en wanneer je gebruik maakt van onze websites, waarvoor wij persoonsgegevens van jou verwerken. Door gebruik te maken van deze websites en/of diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring. Tenzij jij daaraan vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Shivas kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou daar eerst over informeren en indien nodig opnieuw toestemming voor vragen.

Contactgegevens

Deze verklaring wordt gebruikt door Shivas Coaching, Shivas Academie en Shivas Training & Coaching, handelend onder de naam Shivas Coaching 4 You, gevestigd aan de Grote Boterbloem 90 (1991 LP) in Velserbroek en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73578398.

Shivas Coaching 4 You is bereikbaar via het e-mailadres info@shivascoaching.nl en via haar website www.shivascoaching.nl.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren tussen 09.00 – 17.00 uur. In het weekend zijn wij gesloten.

Voor de snelste reactie kan je (ook) een Whatsapp sturen. We streven ernaar binnen 24 uur, dan wel binnen kantooruren, te antwoorden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Shivas verwerkt je persoonsgegevens door je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Geslacht (indien nodig)
 • Geboortedatum (indien nodig)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekering (indien van toepassing)
 • Polisnummer (indien van toepassing)
 • Financiële gegevens
 • Websiteactiviteit

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt.

Shivas verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou;

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie

Van wie?

Wij verwerken de persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten, leveranciers, samenwerkingsrelaties en andere zakelijke relaties. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou of via de organisatie waar je werkzaam bent.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten.
 • Gebruiken van jouw review op onze websites en sociale media.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leven/toe te kunnen sturen

Gerechtvaardigd belang

Omdat wij jou/jullie zo goed mogelijk van dienst zijn, kunnen wij jou/jullie benaderen, wanneer je reeds gebruik maakt van onze diensten, voor nieuwe(re) diensten of producten die aansluiten en/of van toegevoegde waarde zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou opgegeven organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shivascoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Wij willen jou erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd;

 • Personalia, adresgegevens (zoals e-mailadressen etc) worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Overige gegevens, die wij verwerken met jouw goedkeuring, bewaren wij zolang die goedkeuring blijft bestaan. Eventuele reviews van jou, die door ons geplaatst zijn, kunnen lastig te verwijderen zijn, omdat anderen die mogelijk hebben gerepost.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitende gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting dan zal het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere partijen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- & achternaam
 • Emailadres

 Doel en grondslag nieuwsbrief

Wij verwerken de persoonsgegevens voor het volgende doel;

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 

 • Afmelden

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail

 • Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik van software. Het afmelden betekent dat je hem niet meer zult ontvangen. Je gegevens worden, bij afmelding, niet automatisch verwijderd door de software. Wil je de gegevens helemaal verwijderen, neem dat contact met ons op via info@shivascoaching.nl.

Contact via de website

Wanneer je met ons, via de website, in contact wenst te komen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- & achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Alle correspondentie, inclusief e-mails.

 

 • Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde online formulier.
 • Afhandelen van de je vraag of verzoek

 

 • Gerechtvaardigd belang

Contact via de website.

Wanneer je contact zoekt via het online contactformulier, hebben we jouw gegevens nodig om te kunnen reageren.

Relatiebeheer

Wij verwerken de volgende gegevens van onze leveranciers, zakelijke contacten en (oud) cliënten;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Correspondentie en ook e-mails

Doel en grondslag

 • Gebruiken gegevens voor het opnemen van contact
 • Netwerken

Bewaartermijn

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk in belang van ons bedrijf of totdat jij ons verzoekt het te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken sterke wachtwoorden en waar mogelijk maken we gebruik van een tweestapsverificatie. Wij maken ook gebruik van een beveiligingscertificaat op onze websites, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@shivascoaching.nl

Websitebezoekers; cookies

Persoonsgegevens

Doel & grondslag

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doelen;

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden.

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkele functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele  persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen dan cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer info staat hieronder, in de cookieverklaring.

Wat zijn cookies?

Eenvoudige tekstbestanden die op jouw pc, tablet of mobiel worden opgeslagen, wanneer jij onze website(s) bezoekt. Cookies kunnen jouw pc, tablet of mobiel niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ze zijn noodzakelijk voor een prettige ervaring op de website.

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw pc, tablet of mobiel kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met de cookies de volgende persoonsgegevens verwerken;

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegevens via de cookiebanner op onze website.

Functionele cookies

Zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan onze website(s) niet goed functioneren. Je kunt ze dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct na het bezoek van onze site verwijderd. De permanente worden bewaard om te voorkomen dat je niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld een aankopen die in een winkelwagen van een webshop wordt bewaard. Wij delen de gegevens via deze cookies niet met anderen.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed kan functioneren. Door analytische cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze website door naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op onze website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website prettig voor u te laten werken. Dankzij tracking cookies kunnen wij de inhoud van de website op uw interesses en voorkeuren afstemmen. Bovendien kunnen wij dankzij tracking cookies ervoor zorgen dat u op onze website en op andere websites alleen relevante advertenties ziet. Dankzij deze cookies kunnen wij er ten slotte voor zorgen dat uw bezoek aan onze website gratis is en zal blijven. Met onze tracking cookies kunnen wij niet jouw naam, adres en e-mailadres achterhalen.

Tracking cookies aan- en uitzetten

Wij plaatsen alleen tracking cookies als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken op dezelfde manier als waarop u uw toestemming hebt gegeven. Wij wijzen u er wel op dat onze website minder goed kan werken voor u op het moment dat u uw toestemming intrekt. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen wij alle gegevens die wij dankzij de tracking cookies hebben verzameld. Als u ons weer toestemming geeft om tracking cookies te plaatsen, zullen wij deze tracking cookies opnieuw plaatsen.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, inclusief het ip-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de VS. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media en MijnDiAd

Op onze website hebben we links staan naar oa LinkedIn, Instagram en Facebook. Ook voor het maken van een afspraak maken we gebruik van de afspraken tool van MijnDiAd. Deze partijen kunnen cookies plaatsen via deze links. Ook via embedded video’s kunnen er cookies geplaatst worden en gegevens van jou worden verzameld door derden. Wij hebben hier geen invloed op. Je kunt daarvoor terecht bij hun eigen privacyverklaring.

Facebook pixel

Wij hebben (of gaan binnenkort plaatsen) een Facebook pixel op onze websites. Zodat wij de conversie van onze Facebook-advertenties kunnen volgen, om zo onze doelgroep nog beter te leren kennen en onze advertenties beter te kunnen afstemmen. Deze pixel plaatst cookies van Facebook, en kan jouw online gedrag op onze websites en op Facebook volgen. Ook wanneer je van toestel wisselt. Voor meer informatie verwijs ik je naar de privacyverklaring van Facebook.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website(s) bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres aan je naam en andere identificerende informatie te verbinden. Mits je aan ons betreffende informatie geeft.

Bewaartermijn

Het ligt aan het soort cookies en ook aan de reden van het plaatsen ervan dat cookies bewaard worden gedurende je aanwezigheid op de website(s) dan wel voor een langere termijn. Je kunt zelf cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of anderen gedeeld tot er weer (toestemming) cookies geplaatst zijn. Wij hebben geen invloed op derden hoe zij met door hen geplaatste cookies omgaan en met de door hen via deze cookies verkregen informatie.

Toestemming

Via de cookiesbanner op onze website(s) kan je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen ervan elk moment wijzigen via de cookiestool die wij op onze website)s) gebruiken. Ook kan je de browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Consequenties

Het accepteren van de cookies is niet verplicht. Het is echter wel zo dat je dan mogelijk een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en je niet alle functionaliteiten kunt gebruiken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of bezoekers van onze website ouder dan 16 jaar zijn. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shivascoaching.nl. Dan kunnen wij de informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Jouw rechten

 • op inzage in jouw eigen gegevens.
 • om jouw gegevens aan te passen dien ze niet juist zijn;
 • om ze te verwijderen;
 • op bezwaar tegen het verwerken van jouw gegevens;
 • op beperking van de verwerking van jouw gegevens;
 • op het overdragen van jouw gegevens.

Wil je hier gebruik van maken dan kan je dat aangeven via een email. Het kan zijn dat wij dan jouw identiteit moeten verifiëren om aan je wens te voldoen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2023.